نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۱ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم درخواست پست الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
فرم دریافت وام بلند مدت وزارت علوم 92
فرم درخواست پرداخت تشویقی چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر
صورتجلسه دفاعیه پروژه
فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
جداول ارتقاء مرتبه اساتید
فرم مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید متقاضی تدریس در دانشکده مهندسی برق
فرم عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمی
فرم تقاضای برگزاری کارگاه علمی - پژوهشی
فرم طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره ها
طرح نامه برگزاری مسابقات، نمایشگاه ها
طرح نامه شرکت در مسابقات، نمایشگاه ها
فرم سخنرانی نتایج طرح های پژوهشی
فرم مشخصات اساتید حق التدریس
فرم مشخصات اعضای هیات علمی
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
فرم درخواست تخفیف دانشجویی نیمسال دوم سال 93-94
فرم مشخصات فعالیت های پژوهشی جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتید
فرم ارائه جزوه جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتید