اسامی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

آقای پرویز رفیعی

رئیس اداره آموزش

۲

آقای ابراهیم امینیان

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۳

خانم لیلا مظلومی

کارشناس گروه های ارشد

۴

آقای سید داوود حسینی منفرد

 کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۵

خانم لیلا کمالی

کارشناس امتحانات

۶

آقای حمیدرضا رفیعی

کارشناس تکنولوژی مکانیک خودرو و  کارشناسی نساجی

۷

آقای امیر عرب

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مکانیک 

۸

آقای یزدان اکبری

متصدی امور کنترل کلاس ها

۹

آقای علی سادات

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته سخت افزار و کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

۱۰

آقای اسلام نوروزی

متصدی امور کنترل کلاس ها

۱۱

آقای باقر بیرالوند

کارشناس پژوهش

۱۲

خانم صائب

کارشناس گروه های عمران، نقشه برداری و کشاورزی

۱۳

آقای حمیدرضا مخدومی

کارشناس مسئول بایگانی

۱۴

خانم مهناز رمضانی

کارشناس فارغ التحصیلان

۱۵

خانم علیزاده

خدمات- اتاق اساتید

۱۶

آقای عباس کاویانی

خدمات- اتاق اساتید

۱۷

آقای عسگری

خدمات 

۱۸

آقای مخمری

خدمات