معرفی گرایش زراعت و اصلاح نباتاتسال تاسیس  گروه زراعت و اصلاح نباتات : 1363


تاریخچه
گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از مهر ماه 1363 با پذیرش  دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر این گروه دارای 20 نفر عضو هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت و بورسیه بوده و دارای حدود 500 دانشجو می باشد. گروه کشاورزی دارای 8  آزمایشگاه آموزشی، تحقیقاتی و مزرعه آموزشی تحقیقاتی می باشد که مجهز به آخرین دستگاهها  و امکانات به روز می باشد. این گروه علاوه بر مقطع کارشناسی رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی ارشد نیز از سال 1387 در گرایش رشته زراعت دانشجو می پذیرد.


آشنایی با رشته:

تعریف و هدف
مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات آنها در رشته ای از علوم دانشگاهی قرار می گیرد که تحت عنوان رشته زراعت و اصلاح نباتات نامیده می شود هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتات تربیت افرادی است که بتوانند بعنوان کارشناس در زمینه های مختلف تولید ی، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به صورت مربی در دبیرستانهای کشاورزی بعنوان مجری امور تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشاء خدمت باشند.


ضرورت و اهمیت

برقراری رشته زراعت و اصلاح و نباتات برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح (هکتار) موثر باشند . با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 16 میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمینهای قابل کشت در کشور حدود 50 میلیون هکتار است ، لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات  هر چه بیشتر از زمینهای کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده به عمل آید .از این جاست که ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با به کار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی و دروس  تخصصی رشته زراعت و اصلاح نباتات در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.تواناییهای فارغ‌التحصیلان:

نقش و اهمیت فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند:
 بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی کشاورزی
به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف زراعت و اگرونومی در واحدهای اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و غیره
بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقاتی در واحد های تحقیقات کشاورزی