مدیران گروه های آموزشی

ردیف

 نام و نام خانوادگی

گروه

۱

آقای دکتر علی اکبر تجلی

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

۲

     آقای دکتر محمد بیات 

 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات

۳

امیر توحیدی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی خودرو و  کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک

۴

   خانم دکتر سیما حبیبی

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

 ۵

  آقای دکتر فواد مهاجری

 کاردانی پیوسته نقشه برداری

۶

خانم دکتر فاطمه نصیری

کارشناسی ارشد کامپیوتر

۷

خانم دکتر سارا نجف زاده

کارشناسی پیوسته کامپیوتر(سخت افزار) و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر (نرم افزار) 

۸

 آقای دکتر مهرزاد قربانی مندولکانی

عمومی ریاضی

۹

آقای دکتر حمید رضا کسیخان

عمومی زبان انگلیسی