مدیران گروه های آموزشی

ردیف

 نام و نام خانوادگی

گروه


1

آقای دکتر محمد رضا ابراهیم زاده  

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

2

     آقای دکتر محمد بیات 

 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات

3


امیر توحیدی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی خودرو و  کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک

4

   خانم دکتر سیما حبیبی

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

 5

  آقای مهندس رضا آقاطاهر  

 کاردانی پیوسته نقشه برداری

6

 آقای دکتر رضا عصاره

کارشناسی ارشد کامپیوتر

7

آقای مهندس سید محمد تقی عدل

کارشناسی پیوسته کامپیوتر(سخت افزار) و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر (نرم افزار) 

8

 آقای دکتر مهرزاد قربانی مندولکانی

عمومی ریاضی

9

آقای دکتر حمید رضا کسیخان

عمومی زبان انگلیسی