رییس دانشکده

نام: اشرف السادات شاه ولایتی

رشته تحصیلی: شیمی

مقطع تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس الکترونیکی:

fani@iausr.ac.ir

تلفن: 55229344     داخلی: 2304

 

 

زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای دوشنبه ساعت 14 الی 16

 

 " برنامه حضور " 

ایام هفته – ساعت

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

شنبه

حضور

ملاقات با مدیران گروه­ها

نماز و نهار

جلسات شورای آموزشی واحد

جلسات شورای آموزشی دانشکده

یکشنبه

حضور

دانشجویان شاهد

ملاقات با استادان

کارگاه

دوشنبه

حضور

ملاقات با مدیران گروه­ها

ملاقات با دانشجویان

جلسات شورای پژوهشی دانشکده

سه شنبه

حضور

بسیج اساتید

کلاس

کلاس

چهارشنبه

حضور

ملاقات با مدیران گروه­ها

ملاقات با کارکنان

سمینار و پروژه

پنج شنبه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

امور پژوهشی